Tào Tháo

TÀO THÁO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chiếc quạt của Gia Cát Lượng: Không cầm sẽ bị khinh thường, hỏng việc

Chiếc quạt của Gia Cát Lượng: Không cầm sẽ bị khinh thường, hỏng việc

Nhân vật

Bất kể xuân, hạ, thu, đông, Gia Cát Lượng luôn cầm trên tay một chiếc quạt lông, theo truyền thuyết kể lại rằng nếu không có nó sẽ bị "khinh thường", hỏng việc.

Lý do Tào Tháo "không giết Hoa Đà không được" đã có lời giải thỏa đáng

Khám phá

Theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ, Hoa Đà là vị thần y kiệt xuất nhất trong lịch sử y học của Trung Quốc.

Xem thêm