tặng xăng

TẶNG XĂNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lại thêm một cửa hàng 'chất chơi': Tặng xăng cho tất cả khách 'đi bão' nếu Việt Nam vô địch

Lại thêm một cửa hàng "chất chơi": Tặng xăng cho tất cả khách "đi bão" nếu Việt Nam vô địch

Xã hội

Tuy nhiên, việc chiết xăng đựng trong chai nhựa như thế này rất nguy hiểm đặc biệt vào thời điểm đường phố xe cộ đông đúc.

Xem thêm