Tan chảy với vẻ đáng yêu của các bé sinh ba

13/07/2015, 16:07 GMT+07:00

Không phải một, không phải hai, mà là ba em bé cùng một lúc!

Không phải một, không phải hai, mà là ba em bé cùng một lúc!