Buồn cười trước chú gấu koala khóc nức nở vì bị bạn đạp ngã

11/01/2016, 15:00 GMT+07:00

Sau khi "tranh giành lãnh thổ" không thành với người bạn của mình, chú koala này đã nhìn vào camera và khóc nức nở một cách buồn cười.

Sau khi "tranh giành lãnh thổ" không thành với người bạn của mình, chú koala này đã nhìn vào camera và khóc nức nở một cách buồn cười.

Buồn cười trước chú gấu koala khóc nức nở vì bị bạn đạp ngã

Buồn cười trước chú gấu koala khóc nức nở vì bị bạn đạp ngã

Buồn cười trước chú gấu koala khóc nức nở vì bị bạn đạp ngã