Tâm lý con trai khi chọn bạn gái

05/11/2014, 18:00 GMT+07:00

Khi chọn một người bạn gái, con trai sẽ có những tiêu chuẩn ra sao?

Khi chọn một người bạn gái, con trai sẽ có những tiêu chuẩn ra sao? Một Vlog rất thú vị qua cách thể hiện của team YOLO.