Có Cân Đẩu Vân, tại sao Tôn Ngộ Không vẫn phải đi bộ suốt 14 năm để thỉnh kinh với Đường Tăng?

02/12/2018, 09:55 GMT+07:00

Nếu có thể dùng phép thuật thần thông để khiến quá trình thỉnh kinh được suôn sẻ và thuận lợi hơn, có lẽ đã không có tiểu thuyết cũng như bộ phim Tây Du Ký cho chúng ta xem như bây giờ.

Hành trình thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh phải trải qua 14 năm ròng cùng 81 kiếp nạn mới tới được đất Phật và tìm được chân kinh.

Có Cân Đẩu Vân, tại sao Tôn Ngộ Không vẫn phải đi bộ suốt 14 năm để thỉnh kinh với Đường Tăng?

Trong 4 thầy trò, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều có phép thuật thần thông. Cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không có thể đi được 10.800 dặm, chỉ trong giây lát là đến Linh Sơn Phật Quốc.

Trư Bát Giới thì có 36 phép Thiên Cang, Sa Ngộ Tĩnh thì có 18 phép thần thông biến hóa, chuyện bay lượn cưỡi mây cũng vô cùng dễ dàng. Cả ba đồ đệ đều có thể dễ dàng chở vài ngàn cuốn kinh thư hay nhấc bổng Đường Tăng chớp mắt đến núi Linh Sơn gặp Phật Tổ.


Cả 3 đồ đệ của Đường Tăng đều có phép thuật thần thông quảng đại
Cả 3 đồ đệ của Đường Tăng đều có phép thuật thần thông quảng đại

Ấy vậy mà, họ vẫn dành ra 14 năm để trải qua những khó khăn đó một cách đơn thuần nhất. Tại sao lại vậy?

Cổ nhân có câu: "Khiển Thái Sơn khinh như giới tử, huề phàm phu nan thoát hồng trần" (Cắp Thái Sơn nhẹ như hạt cải, dắt người phàm khó thoát bụi hồng).

Đường Tăng là đệ tử của đức Phật Thích Ca, vì khinh mạn Phật Pháp nên mới phải đầu thai làm người để tu luyện, thân xác phàm nặng nề hơn cả núi Thái Sơn, không thể dùng thần thông để quá độ sang Tây Thiên được.

Có Cân Đẩu Vân, tại sao Tôn Ngộ Không vẫn phải đi bộ suốt 14 năm để thỉnh kinh với Đường Tăng?

Hơn nữa, chốn Phật quốc là nơi thanh sạch, đâu đâu cũng là châu báu bạc vàng, thiên nhân đất Phật đều là thân kim cương từ hoa sen báu sinh ra, ai cũng mang đầy đủ 32 tướng hảo đại nhân, trí huệ vô biên. Họ sống trong cõi cực lạc hưởng niềm vui thanh tịnh. Nếu Đường Tăng và đệ tử của mình chưa qua tu luyện, họ cũng chỉ là những bông hoa sen chưa thoát bùn phàm, làm sao có thể chạm đến nơi Phật quốc thánh khiết này?


Đường Tăng và thầy trò cần phải trải qua kiếp nạn mới được Phật tổ công nhận
Đường Tăng và thầy trò cần phải trải qua kiếp nạn mới được Phật tổ công nhận

Chưa hết, tu tâm đạo hạnh, Đường Tăng cần phải thoát khỏi bể khổ nhân gian, dĩ nhiên không thể một tấc đến trời. Nếu có đến được núi Linh Sơn, Phật Tổ cũng không thể công nhận.

Thế mới gọi là: "Nhược tương dong dịch đắc, Tiện tác đẳng nhàn khan" (Nếu có được quá dễ dàng, thì người ta chỉ coi đó là vật xem những lúc rỗi nhàn).

Có Cân Đẩu Vân, tại sao Tôn Ngộ Không vẫn phải đi bộ suốt 14 năm để thỉnh kinh với Đường Tăng?

Ngay chính Đường Tăng cũng từng nói với Tôn Ngộ Không trong hồi 20 rằng: "Con có thể dùng mẹo để tới đích lần này nhưng thiếu rèn luyện thì những chặng đường sau đó con không thể nào đi nổi. Ở đời vốn không có con đường tắt. Chúng ta chỉ có thể đi đúng hướng, đi hiệu quả để đỡ mệt nhọc. Đừng nghĩ đến việc đi đường ngang ngõ tắt".

Một lý do quan trọng không kém để thầy trò Đường Tăng đi bộ ròng rã suốt 14 năm là để truyền bá Phật pháp. Nếu một bước có được chân kinh thì cũng không thể giảng giải, dịch nghĩa, truyền bá đạo Phật cho thế gian.

Có Cân Đẩu Vân, tại sao Tôn Ngộ Không vẫn phải đi bộ suốt 14 năm để thỉnh kinh với Đường Tăng?

Chính vì những lý do trên, thầy trò Đường Tăng phải từng bước khó nhọc, trải qua nhiều thử thách để có thể tìm đến chân kinh, tìm đến đạo lí. Đây có thể xem là mục đích cao cả của con người.

(Ảnh: Tổng hợp)