Tại sao thế giới lại có nhiều con trai hơn con gái?

15/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Ngoài những điều kiện văn hóa cùng với sự can thiệp mạnh mẽ của con người, thì sự mất cân bằng giới tính cũng là một diễn biến tự nhiên.

Ngoài những điều kiện văn hóa cùng với sự can thiệp mạnh mẽ của con người, thì sự mất cân bằng giới tính cũng là một diễn biến tự nhiên. Cứ 100 bé gái ra đời thì lại có tới 106 bé trai. Điều này diễn biến ra sao?