Tại sao Pug là loài chó đáng yêu nhất quả đất?

28/03/2015, 06:00 GMT+07:00

Xem xong những hình ảnh đáng yêu đến mức "chịu không nổi" này, bạn sẽ muốn sở hữu một em cún này ngay đấy.

Xem xong những hình ảnh đáng yêu đến mức "chịu không nổi" này, bạn sẽ muốn sở hữu một em cún này ngay đấy.


	
	'Phè phỡn' tắm nắng
"Phè phỡn" tắm nắng


	
	Pug - dơi?
Pug - dơi?

CTV - Fun TV