Tại sao người Tây chọn ở Hà Nội?

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng vì sao đất nước chúng ta lại càng ngày có nhiều người nước ngoài đến sinh sống? Hãy cùng xem thử họ nói gì nhé!

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng vì sao đất nước chúng ta lại càng ngày có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, đặc biệt là Hà Nội mà không phải ở đâu khác ở Việt Nam? Hãy cùng xem thử họ nói gì nhé!

Theo nguồn: Dan Hauer 

Bất ngờ với nhận xét của người nước ngoài về bánh mì Việt Nam

3 bạn trẻ Việt được người nước ngoài khen ngợi nhờ tài vẽ

Người nước ngoài nghĩ gì về Sài Gòn?

Bạn biết chưa

Lý do

Người nước ngoài

Hà Nội