Tại sao người Tây chọn ở Hà Nội?

02/12/2016, 08:35 GMT+07:00

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng vì sao đất nước chúng ta lại càng ngày có nhiều người nước ngoài đến sinh sống? Hãy cùng xem thử họ nói gì nhé!

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng vì sao đất nước chúng ta lại càng ngày có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, đặc biệt là Hà Nội mà không phải ở đâu khác ở Việt Nam? Hãy cùng xem thử họ nói gì nhé!

Theo nguồn: Dan Hauer