Tại sao mây bay mãi chẳng dừng?

30/04/2015, 06:00 GMT+07:00

Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời và tự hỏi vì sao mây bay mãi không dừng lại một chỗ cố định chưa?

Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời và tự hỏi vì sao mây bay mãi không dừng lại một chỗ cố định chưa?