Tại sao con trai luôn phải chịu thua khi cãi nhau với bạn gái?

05/11/2015, 17:54 GMT+07:00

Không hiểu vì lí do gì mà các chàng trai luôn phải chịu thua trong những trận cãi nhau với bạn gái nhỉ?

Không hiểu vì lí do gì mà các chàng trai luôn phải chịu thua trong những trận cãi nhau với bạn gái nhỉ?

Tại sao con trai luôn phải chịu thua khi cãi nhau với bạn gái?

Tại sao con trai luôn phải chịu thua khi cãi nhau với bạn gái?

Tại sao con trai luôn phải chịu thua khi cãi nhau với bạn gái?

Tại sao con trai luôn phải chịu thua khi cãi nhau với bạn gái?