Tại sao con người dùng tay phải nhiều hơn tay trái?

25/03/2015, 18:00 GMT+07:00

Phần lớn dân số trên địa cầu là những người thuận tay phải, nhưng luôn có một số ít người thuận tay trái tồn tại. Lý do là tại sao?

Phần lớn dân số trên địa cầu là những người thuận tay phải, nhưng luôn có một số ít người thuận tay trái tồn tại. Lý do là tại sao?

Theo một số nghiên cứu cho rằng, những người thuận tay trái có nhiều khả năng trở thành thiên tài và giàu có hơn người thuận tay phải. Nhưng xu hướng ngày nay phần lớn tiện ích đều phù hợp với người thuận tay phải hơn. Vậy thì lý do mà người ta lại thuận tay trái là gì?


	
	Trẻ em thuận tay trái thường bị ép tập dùng lại tay phải
Trẻ em thuận tay trái thường bị ép tập dùng lại tay phải


	
	Những công cụ phổ biến hiện nay phần lớn chỉ phù hợp cho người thuận tay phải
Những công cụ phổ biến hiện nay phần lớn chỉ phù hợp cho người thuận tay phảiTrẻ sinh ra thuận tay trái hay phải, còn tùy thuộc vào cha mẹ thuận tay gì.