Tại sao bạn lại đỏ mặt khi xấu hổ?

26/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Xấu hổ là tình huống mà bạn thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn xấu hổ, cơ thể bạn sẽ có những phản ứng như thế nào?

Xấu hổ là tình huống mà bạn thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn xấu hổ, cơ thể bạn sẽ có những phản ứng như thế nào?


	
	Máu dồn đi khắp cơ thể
Máu dồn đi khắp cơ thể


	
	Khiến bạn đỏ mặt
Khiến bạn đỏ mặt


	
	Tim bạn sẽ đập nhanh hơn
Tim bạn sẽ đập nhanh hơn