Tại sao bạn lại dễ dàng "sập bẫy" vào ngày Cá tháng tư?

31/03/2015, 18:00 GMT+07:00

Hàng năm vào ngày Cá tháng Tư, bạn đều cảnh giác cao độ nhưng tại sao vẫn mắc những quả lừa "kinh điển" của hội bạn thân hay đồng nghiệp?

Hàng năm vào ngày Cá tháng Tư bạn đều cảnh giác cao độ nhưng tại sao vẫn mắc những quả lừa "kinh điển" của hội bạn thân hay đồng nghiệp?

Có những người cực kì cả tin, còn những người cực kì khó chịu và luôn nằm trong trạng thái cảnh giác cao độ. Vậy thì tại sao người ta lại khác nhau như vậy?


	
	Sức mạnh của sự gợi ý nhiều khi sẽ khiến bạn bị lừa
Sức mạnh của sự gợi ý nhiều khi sẽ khiến bạn bị lừa


	
	Một chất trong não bộ sẽ quyết định bạn có cả tin hay không?
Một chất trong não bộ sẽ quyết định bạn có cả tin hay không?