tai nghe có dây

TAI NGHE CÓ DÂY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tai nghe có dây đã đến lúc bị 'khai tử'?

Tai nghe có dây đã đến lúc bị "khai tử"?

Công nghệ

Với việc jack cắm tai nghe dần dần bị loại bỏ khỏi nhiều smartphone, tai nghe có dây sắp không còn cạnh tranh được với tai nghe bluetooth.

Xem thêm