Tài năng lãnh đạo

TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vòng hai cuộc thi 'Tài Năng Lãng Đạo 2013' - Chủ đề 'Chạy Việc'

Vòng hai cuộc thi "Tài Năng Lãng Đạo 2013" - Chủ đề "Chạy Việc"

Đi

Cuộc thi “Tài năng lãnh đạo 2013”- chủ đề “CHẠY” VIỆC đã trải qua vòng 2- Networking (kết nối) với không khí cực kì sôi động nhằm giúp các bạn sinh viên giao lưu kết bạn, thể hiện năng lực bản thân, học hỏi kỹ năng mềm để giải quyết tình huống trong việc.

Xem thêm