Tái hợp Người nhện tí hon

03/04/2014, 11:30 GMT+07:00

Điều gì xảy ra khi Người nhện bắt gặp lại phiên bản tí hon của mình?

Điều gì xảy ra khi Người nhện bắt gặp lại phiên bản tí hon của mình?