Tác phẩm nghệ thuật được thực hiện "đơn giản như đang giỡn"

27/02/2015, 06:00 GMT+07:00

Chỉ bằng cách khéo léo đổ các màu sơn liên tiếp lên nhau, những nghệ sĩ sau sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình.