Symbian

SYMBIAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bản tin công nghệ] Vĩnh biệt, Symbian!

[Bản tin công nghệ] Vĩnh biệt, Symbian!

Đỉnh

Hôm nay là một ngày nhiều tin buồn: Symbian đã chết và bong bóng Galaxy S4 đã bắt đầu xịt.

Xem thêm