Swimming man

SWIMMING MAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Danh tính 'kinh ngư' bơi giữa kênh Nhiêu Lộc

Danh tính "kinh ngư" bơi giữa kênh Nhiêu Lộc

Xã hội

Việt Anh đã nhảy xuống dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vì lời thách thức của một mạnh thường quân...

Xem thêm