Surface

SURFACE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bill Gates dìm hàng iPad

Bill Gates dìm hàng iPad

Đỉnh

Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC, Chủ tịch Microsoft cho rằng người dùng nên chuyển sang sản phẩm của Microsoft.

Xem thêm