Superstar K

SUPERSTAR K - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Góc khuất của cuộc thi âm nhạc nổi tiếng xứ Hàn

Góc khuất của cuộc thi âm nhạc nổi tiếng xứ Hàn

Bài viết

Brad của nhóm Busker Busker cho biết thí sinh bị gợi ý tiêm botox, các bản thu của họ "hái" ra tiền nhưng lại chảy vào túi công ty.

Xem thêm