Super Junior viết sách như những "phượt tử"

25/09/2013, 11:05 GMT+07:00

Các chàng trai Super Junior đã có những chuyến 'phượt' khắp nơi ở Hàn Quốc để ghi chép lại thành quyển sách giới thiệu du lịch cho đất nước mình.

Các chàng trai Super Junior đã có những chuyến 'phượt' khắp nơi ở Hàn Quốc để ghi chép lại thành quyển sách giới thiệu du lịch cho đất nước mình.

Đây cũng là kế hoạch cuối cùng mà trưởng nhóm Lee Teuk làm cùng các đồng đội trước khi anh nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ của mình.