Sương sáo

SƯƠNG SÁO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thực trạng sương sáo được bán đổ xô ngoài đường

Thực trạng sương sáo được bán đổ xô ngoài đường

Đời

Chỉ trong vài tiếng buổi sáng và đến đầu giờ chiều, hàng chục xô sương sáo đã bán hết.

Xem thêm