Sungkyu

SUNGKYU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sao nam Hàn nào vẫn xinh trai khi để mặt mộc?

Sao nam Hàn nào vẫn xinh trai khi để mặt mộc?

Bài viết

Trang điểm là điều bắt buộc không chỉ đối với nữ, mà cả với các nghệ sĩ nam. Nhưng liệu khi để mặt mộc, các sao có khác với khi trang điểm?

Xem thêm