Sunggyu (Infinite) bị "cưỡng hôn" bởi Shindong (Super Junior)

27/03/2013, 14:15 GMT+07:00

Trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, thử thách giành cho Shindong (Super Junior) là bằng mọi giá phải hôn được lên má của Sunggyu (Infinite)

Trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, thử thách giành cho Shindong (Super Junior) là phải hôn được lên má của Sunggyu (Infinite). Cùng khám phá nhé!