Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

08:00 04/10/2013

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông ấm áp trên tạp chí thời trang Harper's Bazaar Hàn Quốc số ra tháng 10/2013.

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Sun Mi cá tính với tóc ngắn diện trang phục mùa đông

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn