Sulli F(x) có thói quen ăn đầy kỳ lạ

28/03/2013, 08:00 GMT+07:00

Những hình ảnh được sưu tập từ các chương trình như Koala f(x)'s, Star Couple và Running Man. Tất cả ba bức ảnh đều cho thấy thói quen kỳ lạ của Sulli khi ăn.

Những hình ảnh được sưu tập từ các chương trình như Koala f(x)'s, Star Couple và Running Man. Tất cả ba bức ảnh đều cho thấy thói quen kỳ lạ của Sulli khi ăn. Cùng khám phá nhé!