Tổng thống Obama yêu cầu Suboi đọc rap trước khi đặt câu hỏi

25/05/2016, 20:35 GMT+07:00

Khi cô kết thúc đoạn rap "về những người nhiều tiền nhưng không hạnh phúc" bằng câu: "I am Suboi" (Tôi là Suboi), cả hội trường vỗ tay.

Khi cô kết thúc đoạn rap "về những người nhiều tiền nhưng không hạnh phúc" bằng câu: "I am Suboi" (Tôi là Suboi), cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Theo nguồn: The White House

Tổng thống Obama yêu cầu Suboi đọc rap trước khi đặt câu hỏiTổng thống Obama yêu cầu Suboi đọc rap trước khi đặt câu hỏiTổng thống Obama yêu cầu Suboi đọc rap trước khi đặt câu hỏi