Sự thật phũ phàng về sự quan trọng của bề ngoài

13/05/2014, 18:00 GMT+07:00

Làm một phép thử với vẻ bề ngoài của một người vô gia cư và một doanh nhân, chúng ta nhận được nhiều phản ứng rất khác nhau.

Làm một phép thử với vẻ bề ngoài của một người vô gia cư và một doanh nhân, chúng ta nhận được nhiều phản ứng rất khác nhau.

Cùng một người, hóa trang thành hai nhân vật khác nhau: người vô gia cư và một doanh nhân, cùng gặp một hoàn cảnh tương tự đã tạo nên một phép thử khá thẳng thắn. Người ta dễ dàng chú ý và đề cao một người có bề ngoài có địa vị hơn một người nghèo. Phép thử đau lòng cho thấy, "tình người" đã bị lệch lạc và tha hóa khá nhiều trong cuộc sống hiện đại.