Sự khác biệt phũ phàng chưa từng thấy giữa phim và đời thật

24/12/2015, 11:30 GMT+07:00

Với đoạn phim ngắn này, bạn sẽ nhận ra rằng, đời và phim không những không giống nhau mà còn khiến bạn bất ngờ.

Với đoạn phim ngắn này, bạn sẽ nhận ra rằng, đời và phim khác biệt đến phũ phàng. Đồng thời, video còn giúp bạn hiểu thêm về nghề diễn viên đóng thế.

Sự khác biệt phũ phàng chưa từng thấy giữa phim và đời thật

Sự khác biệt phũ phàng chưa từng thấy giữa phim và đời thật

Sự khác biệt phũ phàng chưa từng thấy giữa phim và đời thật