Sự lười biếng có phải do gen di truyền?

12/11/2014, 18:00 GMT+07:00

Tất cả đều có lý do của nó, và sự lười biếng cũng như thế.

Tất cả đều có lý do của nó, và sự lười biếng cũng như thế. Tìm hiểu rõ hơn tác nhân của sự lười biếng cũng như hậu quả của nó theo góc nhìn khoa học.

Clip được thực hiện Vietsub bởi nhóm sub 69Fact.