Sự kiện thanh niên

SỰ KIỆN THANH NIÊN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bạn đã sẵn sàng cho sự kiện thanh niên quốc tế lớn nhất 2015?

Bạn đã sẵn sàng cho sự kiện thanh niên quốc tế lớn nhất 2015?

Cộng đồng mạng

Sau 66 năm lịch sử, lần đầu tiên sự kiện thanh niên quốc tế lớn nhất Thế giới chính thức được tổ chức tại Việt Nam.

Xem thêm