Sự khác nhau giữa chó và mèo

04/04/2014, 09:00 GMT+07:00

Cùng là vật nuôi trong nhà nhưng sao lại khác nhau đến thế nhỉ?

Cùng là vật nuôi trong nhà nhưng sao lại khác nhau đến thế nhỉ?