Sự khác nhau của chị em trong ngày thường và ngày "đèn đỏ"

07/02/2017, 14:06 GMT+07:00

Có phải tháng nào chị em cũng gặp những tình huống "trời ơi đất hỡi" như thế này chăng?

Có phải tháng nào chị em cũng gặp những tình huống "trời ơi đất hỡi" như thế này chăng?

Theo nguồn: BuzzFeed video