Sự khác nhau "chuẩn không cần chỉnh" của bạn thân và bạn thường

20/05/2015, 16:58 GMT+07:00

Nhóm BB&BG đã tung ra một sản phẩm mới mang đầy tính hài hước nhưng cực kỳ chân thật về sự khác nhau giữa bạn thân và bạn thường.

Nhóm BB&BG đã tung ra một sản phẩm mới mang đầy tính hài hước nhưng cực kỳ chân thật về sự khác nhau giữa bạn thân và bạn thường.

Mặc dù cùng là bạn bè, nhưng cách cư xử với bạn thường hoàn toàn trái ngược với bạn thân. Xem thử bạn và bạn của mình là trường hợp nào nhé.