Sự khác biệt trong suy nghĩ và tính cách ở độ tuổi 10 - 25 - 40

23/08/2016, 16:00 GMT+07:00

Khi lên 10 chúng ta luôn vui vẻ và vô tư, tuổi 25 sống tự do có chút nổi loạn, đến tuổi 40 đã bắt đầu sông chậm lại và thực tế hơn.

Nguồn: Bright Side