Sự khác biệt hài hước giữa sinh viên giàu và sinh viên nghèo

23/10/2014, 08:00 GMT+07:00

Giữa sinh viên "có điều kiện" và sinh viên... "ít điều kiện" hơn luôn có những khác biệt khó nói và hết sức hài hước.

Giữa sinh viên "có điều kiện" và sinh viên... "ít điều kiện" hơn luôn có những khác biệt khó nói và hết sức hài hước.