Sự khác biệt giữa trai "6 múi" và trai "không múi"

21/01/2017, 17:30 GMT+07:00

Anh chàng nước ngoài đã thử nghiệm xem các cô gái thích ôm trai "6 múi" nhiều hơn hay ôm một anh chàng "không múi" nhiều hơn.

Anh chàng nước ngoài đã thử nghiệm xem các cô gái thích ôm trai "6 múi" nhiều hơn hay ôm một anh chàng "không múi" nhiều hơn. Hãy cùng xem kết quả anh nhận được nhé!

Theo nguồn: Connor Murphy