Sử dụng son môi thường xuyên, bạn đang nuốt hóa chất gây bệnh vào người

12/09/2017, 08:40 GMT+07:00

Nếu sử dụng son môi hàng ngày, trung bình một người phụ nữ sẽ nuốt khoảng 1/5 kg hóa chất vào cơ thể mình trong suốt cả cuộc đời. Trong son môi có rất nhiều chất hóa học, nhưng không phải chất nào cũng vô hại đối với cơ thể.