sự cố đề thi

SỰ CỐ ĐỀ THI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM sai chính tả: Trả lời young hay your vẫn được điểm tối đa

Đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM sai chính tả: Trả lời young hay your vẫn được điểm tối đa

Học đường

Theo vị đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thí sinh viết từ “young” hay “your” ở câu 33 đều có điểm.

Xem thêm