Stylist Trần Đạt: "Suốt 2 năm tốn gần mấy tỉ tiền đồ cho H'Hen Niê"

Ricky Hoàng - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 05/12/2019