Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

10/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Tổng hợp street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 đang diễn ra tại kinh đô thời trang New York.

Tổng hợp street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 đang diễn ra tại kinh đô thời trang New York.

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Street style cực ấn tượng tại tuần lễ thời trang xuân 2014 New York

Bài viết cộng tác cho mục Giải Trí xin vui lòng gửi về: baicongtac@yan.vn