[Stop Motion] Transformer - Đại chiến robot

11/04/2013, 15:00 GMT+07:00

Nối tiếp 3 video Stop Motion đã được YAN News đăng tải trước đây, mời các bạn thưởng thức cuộc đại chiến của các Autobots và Decepticons được thực hiện bởi 656 Production.

Nối tiếp 3 video Stop Motion đã được YAN đăng tải trước đây, mời các bạn tiếp tục thưởng thức cuộc đại chiến của các AutobotsDecepticons được thực hiện bởi 656 Production.