[Stop Motion] Final Fantasy - Trận Chiến Cuối Cùng

Cùng theo dõi trận chiến cuối cùng giữa Cloud Strife và Sephiroth trong một stop motion đặc sắc được thực hiện bởi 656 Production.

Cùng YAN News theo dõi trận chiến cuối cùng giữa Cloud StrifeSephiroth trong một stop motion đặc sắc được thực hiện bởi 656 Production.

CTV - 656 Production | 10/04/2013