[Stop Motion] Final Fantasy - Trận Chiến Cuối Cùng

10/04/2013, 15:00 GMT+07:00

Cùng theo dõi trận chiến cuối cùng giữa Cloud Strife và Sephiroth trong một stop motion đặc sắc được thực hiện bởi 656 Production.

Cùng YAN theo dõi trận chiến cuối cùng giữa Cloud StrifeSephiroth trong một stop motion đặc sắc được thực hiện bởi 656 Production.