sticky notes

STICKY NOTES - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sticky Notes sắp có tính năng mới, người dùng 'trí nhớ cá vàng' không nên bỏ qua!

Sticky Notes sắp có tính năng mới, người dùng "trí nhớ cá vàng" không nên bỏ qua!

Công nghệ

Sticky Notes hay công cụ ghi chú mặc định trên Windows 10 sẽ sớm hỗ trợ thêm tính năng ghi chú bằng hình ảnh.

Xem thêm