Steve Wozniak

STEVE WOZNIAK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bản tin công nghệ] Nhà sáng lập Apple gợi ý về iWatch

[Bản tin công nghệ] Nhà sáng lập Apple gợi ý về iWatch

Đỉnh

6,5 tỉ đô bị bay hơi của Samsung và Galaxy Note 3 là những nội dung đáng chú ý của ngày hôm nay.

Xem thêm