Steam

STEAM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Batman: Arkham Origins sẽ sử dụng Steam

Batman: Arkham Origins sẽ sử dụng Steam

Đỉnh

Phiên bản PC của tựa game Batman mới nhất sẽ chuyển sang dịch vụ rất được yêu thích của Valve.

Xem thêm