[STARBUZZ] Jessica - Mỹ nhân lạnh lùng của SNSD

21/03/2014, 19:00 GMT+07:00

Jessica là thành viên đầu tiên của dự án SNSD và cũng là thành viên được huấn luyện lâu nhất.