Starbuck

STARBUCK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hà Tăng sẽ mang Starbucks về Việt Nam?

Hà Tăng sẽ mang Starbucks về Việt Nam?

Độc

Trong năm 2012, Starbucks sẽ mở duy nhất một cửa hàng nhưng trong năm sau, họ có kế hoạch mở thêm từ 3 - 5 cửa hàng tại TPHCM.

Xem thêm